חינות

בין שלל הצבעים וקולות השמחה
בין ריקוד לריקוד, בין ברכה לברכה
בין אנשים אהובים שעושים בלב חם
כולם יודעים שחינה זה רק בכרם מול הים!